07 april 2019
Şol sanda hem, Sizde tehnologiki taýdan innowasion we gurluşykda sazlaşykly önümleriňiz, hyzmatlaryňyz we teklipleriňiz bar bolsa, onda şu aşakdaky elektron formany dolduryp hem-de resminalaryňyzyň faýllaryny *.PDF, *XLS, *.DOC formatlarynda  urgatmagyzy haýyş edýäris. Biz Siz bilen hokman habarlaşarys.